EKO – SZKOŁA

„EKO – SZKOŁA” to projekt edukacyjny, który powstał z inicjatywy nauczycieli i uczniów naszej szkoły i miał na celu nie tylko propagowanie postaw proekologicznych, ale również poszerzanie wiedzy z zakresu ekologii, ochrony środowiska i znaczenia recyklingu dla otaczającej nas przyrody.

Wychowanie proekologiczne stanowi ważny punkt w podejmowanych przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 w Ostrołęce działaniach wychowawczych i edukacyjnych. W ramach projektu odbyły się więc nie tylko liczne pogadanki o wyżej wymienionej tematyce, ale przede wszystkim powstała bardzo wartościowa i ciekawa wirtualna galeria zdjęć autorstwa uczniów klas o profilu Technik Fotografii i Multimediów pokazująca piękno i unikalność środowiska naturalnego.

Zapraszamy. Nacieszcie oko.

Magdalena Techmańska-Czapska

 

Galeria