Edukacja prawna

Młodzież klas 3 TE/TH, 2 LOs oraz 3 TAK miała okazję osobiście obserwować na wokandzie sądowej procesy karne w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce.

Akcent jest skierowany na prawne konsekwencje czynów zabronionych, nawet tych pozornie błahych, organizację i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, specyfikę procesu karnego, prawa ofiar przestępstw.

Celem programu jest:
• zwiększenie świadomości prawnej wśród uczniów szkół gimnazjalnych i średnich;
• upowszechnienie wiedzy o zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się w swym codziennym życiu i ich skutkach;
• świadome kształtowanie wyobrażeń młodego człowieka na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości;
• wysoka wartość poznawczo – wychowawcza organizowanych spotkań.

Zajęcia praktyczne prawa pozwoliły uczniom zetknąć się z własnymi poglądami oraz wartościami. Przedmiot spraw karnych dotyczył problemów, z jakimi uczniowie stykają się lub mogą się zetknąć na co dzień.