Dzień Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty,

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty upamiętniające powstanie Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w Polsce i Europie centralnego organu władzy oświatowej. Powstanie Komisji Edukacji Narodowej było podstawą nowoczesnej edukacji, która pozwoliła przetrwać ciężki czas zaborów. Również dzisiaj edukacja jest wspólnym dobrem, a proces kształcenia i wychowania zadaniem trudnym i wymagającym, zwłaszcza podczas reformy systemu oświaty. Co roku podkreślamy rolę edukacji i misję nauczycieli w kształtowaniu i wychowaniu młodego pokolenia.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej bardzo dziękujemy wszystkim nauczycielom i pracownikom Naszej Szkoły za poświęcenie, trud i wysiłek włożony w przekazywanie wiedzy, a nade wszystko w kształtowanie serc, umysłów i młodych charakterów. Dziękujemy za twórcze i kreatywne podejście do pracy, za wiele ciekawych pomysłów i inicjatyw, które wyróżniają Naszą Szkołę i stanowią o jej wyjątkowości. Dziękujemy Państwu za zaangażowanie, zapał, gotowość do podejmowania nowych wyzwań, za nieustającą otwartość na odkrywanie uczniowskiej pasji. Dziękujemy również uczniom i rodzicom za udzielane wsparcie i pomoc, aktywne uczestniczenie w życiu szkoły oraz za wspaniałe osiągnięcia i sukcesy. Życzymy wszystkim radości z wykonywanego zawodu, z codziennego bycia z uczniami i wychowankami, z uczestniczenia w tworzeniu ich przyszłej drogi zawodowej. Życzymy również nieustającej energii, wytrwałości w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu postaw młodego pokolenia oraz spełnienia marzeń. W tym szczególnym dniu składamy również emerytowanym nauczycielom i pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia, uśmiechu, pogody ducha i realizacji tego, na co w czasie aktywnej pracy zawodowej zawsze brakowało czasu.

Dyrekcja Szkoły
Anna Dudzic
Alicja Filipowicz
Barbara Olech