https://www.moja-ostroleka.pl/grafika/artykuly/2020/12/ilo_5fc5f2d4d031f.jpg

Aplikacja OdyseJA

Fundacja Drabina Rozwoju w ramach projektu „Drabina Rozwoju Liderów”, który ma na celu  przygotowanie i uruchomienie sieci wsparcia rówieśniczego w zakresie wzmacniania i ochrony zdrowia psychicznego w środowisku szkolnym wyprodukowała aplikację dla młodzieży OdyseJA. Fabuła aplikacji odbywa się w przestrzeni kosmicznej.

Użytkownik przechodzi przez 4 planety:

Aplikacja  dostępna do pobrania ze strony sklepu Google Play Store oraz AppStore oraz z naszej strony (pobierz aplikację OdyseJA)

 1. PLANETA ROZWIJANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
 • doskonalenie umiejętności efektywnego porozumiewania się z rówieśnikami i osobami dorosłymi oraz umiejętności zachowania asertywnego.
 • nabywanie umiejętności rozwiązywania problemów,
 • nabywanie wiedzy,
 • co robić w sytuacjach zagrożenia,
 • co robić, kiedy jest potrzebna interwencja dorosłych, gdzie zgłaszać?
 • Jak umiejętnie pomagać innym?
 1. PLANETA PODNOSZENIA SAMOOCENY I WIARY WE WŁASNE SIŁY, WARTOŚCI I CELE
 • zwiększanie samoświadomości – wglądu we własne przeżycia  i potrzeby.
 • odnajdywanie i wzmacnianie swoich mocnych stron.
 1. PLANETA RADZENIA SOBIE ZE STRESEM
 • przekazanie podstawowej wiedzy o naturze stresu, jego objawach i skutkach,
 • określenie konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem,
 • kształtowanie postaw i umiejętności umożliwiających skuteczne radzenie sobie w sytuacjach stresowych.
 1. PLANETA EMOCJI
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji (pozytywnych i negatywnych)
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji innych ludzi – empatia
 • “oswojenie” trudnych emocji (złość, smutek, lęk),
 • odnalezienie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z nimi oraz ich wyrażania

Poprawnie wykonanie określonych zadań na planecie umożliwia przejście do kolejnej oraz zdobywanie punktów gratyfikacji/ motywacji do dalszego korzystania z aplikacji.

Treści zawarte w fabule przekierowują także użytkownika do poradni on-line – ZAWSZE JEST JAKIEŚ WYJŚCIE

https://centrumnatura.org/events/restauracja-z-natura/aplikacja-odyseja/