Akt erekcyjny pod budowę muzeum Żołnierzy Wyklętych

W poniedziałek 2 października br. miała miejsce uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Ceremonia odbyła się w obecności przedstawicieli władz centralnych, samorządowych, duchowieństwa i zaproszonych gości: Piotra Glińskiego – ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Jarosława Sellina – sekretarza stanu w ministerstwie kultury, ks. bp Tadeusza Bronakowskiego, ks. bp Janusza Stepnowskiego, Zdzisława Sipiera – wojewody mazowieckiego, parlamentarzystów, kombatantów, radnych, delegacji szkół (naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas gimnazjalnych), grup rekonstrukcyjnych, służb mundurowych oraz mieszkańców.

Uroczystego poświęcenia aktu erekcyjnego oraz całej inwestycji dokonał bp Janusz Stepnowski.

Podczas uroczystości, na ręce ministra Piotra Glińskiego została złożona wyjątkowa pamiątka, która powiększy zbiory ostrołęckiego muzeum – łańcuszek należący do Józefa Franczaka ps. „Laluś” (pamiątka po żołnierzu niezłomnym).

Po oficjalnej części tego wydarzenia obchody przeniosły się do Ostrołęckiego Centrum Kultury, gdzie niemal cały dzień trwał przegląd filmów dokumentalnych o tematyce polskiego podziemia antykomunistycznego. Odbyły się też spotkania młodzieży z gośćmi, a dzień zakończył recital Grzegorza Kucharzewskiego