Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu – dołącz do nas!

Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu to jedna z największych kuźni młodzieżowych projektów społecznych i inkubator przyszłych elit!. Łączy tradycję z nowoczesnością i realizuje trzy ścieżki: pielęgnowanie pamięci, przygotowywanie do samorządności i promowanie patriotyzmu gospodarczego. Projekt polega na prowadzeniu w szkołach ponadgimnazjalnych cyklu 2 warsztatów w formie innowacyjnych symulacji oraz zajęć typu case study. Po każdym spotkaniu uczniowie otrzymują zadanie do wykonania. 1 dzień/blok warsztatów poświęcony jest polskiemu systemowi parlamentarnemu (gra Parlament 2.0 wzorowana jest na nowoczesnych symulacjach RPG). 2 blok dedykowany jest systemowi samorządowemu (gra Moje miasto: symulacje pracy gminy, samorządowe studia przypadków, spotkanie z przedstawicielem rady gminy). Wkład uczestników Akademii w projekt nie ogranicza się jedynie do uczestniczenia w symulacjach/warsztatach. Pomiędzy zajęciami, młodzież, która zdecydowała się wziąć udział w konkursie ma do wykonania dwa zadania.
I ZADANIE: film „Nowoczesny patriota w mojej okolicy”

Pierwsze z nich polega na promowaniu postawy patriotycznej wybranej postaci z “własnego podwórka”. Nakręćcie krótki film (max. 5 min.) na temat „Nowoczesny patriota w mojej okolicy”. Jego bohaterem niech będzie osoba (działająca współcześnie), która swoją postawą realizuje wartości Akademii, wpasowując się w którąś z trzech ścieżek nowoczesnego patriotyzmu.

II ZADANIE: projekt społeczny.

Można filmować i fotografować, ale najważniejsze jest działanie. Trzecie zadanie to przeprowadzenie projektu społecznego oraz przygotowanie jego prezentacji w postaci filmiku w formacie umożliwiającym umieszczenie go na YouTube (maksymalna długość nagrania to 5 min.) oraz wypełnieniu Karty projektu

Pierwsze warsztaty w naszej szkole odbędą się już 13 lutego. Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o zgłaszanie się do koordynatora projektu: Magdaleny Techmańskiej-Czapskiej.