Pandemia w literaturze

 

Pies w czasach zarazy”– Dorota Combrzyńska- Nogala , Wyd. Literatura

Autorka kreśli panoramę pandemii widzianą oczami młodego człowieka i przedstawia w świecie fabularnym elementy rzeczywistości znanej nam wszystkim. Ograniczenia prawne ,odpowiedzialność społeczna, bycie online są tu tylko tłem przygody, w wyniku której powstają nowe przyjaźnie. Książka utrzymana jest w wesołej konwencji.

 

Prawa Epidemii. Skąd się epidemie biorą i czemu wygasają?”- Adam Kucharski,Wyd. Mamania

Bardzo przystępnie napisana publikacja Adama Kucharskiego- naukowca zawodowo zajmującego się badaniami nad epidemią. Krzywe epidemii, wygaszanie, kolejne fale ….Autor omawia pojęcia towarzyszące konferencjom prasowym polityków na kilkudziesięciu przykładach studiów przypadków. Modele matematyczne, które badacz omawia, oraz historia wybuchów epidemii opisane są lekkim, niezwykle przyjemnym literackim stylem. Świetny popularnonaukowy i potrzebny do uporządkowania bieżącej wiedzy tytuł.

 

Pandemia !Covid-19 trzęsie światem” – Slavoj Zizek, Wyd. Mamania

Krótkie eseje dotyczące wartości uniwersalnych, polityki ogólnoświatowej i mechanizmów rynkowych w pandemii. Autor przedstawia głęboko filozoficzne rozważania. Książka pokazuje złożony i ukryty pod powierzchnią obraz europejskiego społeczeństwa. Jakie wnioski możemy wyciągnąć, obserwując działania przywódców na całym świecie oraz działania jednostek ?Autor niebywale czujnie bada społeczne zjawiska porusza i skłania do refleksji.

Jolanta Drabicka