Ogólnopolski Tygodzień Kariery

W październiku w naszej szkole odbyło się spotkanie z ratownikiem medycznym Grupy Ratowniczej „Nadzieja” w Łomży oddz. w Ostrołęce w ramach

Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem

DoradzaMY – zawodowo

wybieramMY – odlotowo

 W spotkaniu uczestniczyła młodzież klas 1 TI oraz 1TP. Pan Błażej Dąbkowski opowiedział o zawodzie ratownika medycznego, blaskach i cieniach tej profesji, a także przeprowadził mini warsztat  z zakresu pierwszej pomocy. Nie zabrakło również informacji o sposobach zachowania bezpieczeństwa w czasie pandemii.

 Koordynator projektu

 Sylwia Malinowska

Doradca zawodowy

we współpracy z Dyrekcją szkoły