Ostrołęcka Karta Młodzieży

wpis w: Aktualności | 0

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie Miasta Ostrołęki, do złożenia wniosku o wydanie Ostrołęckiej Karty Młodzieży.

Od środy 2 września 2020 r. można pobrać wniosek i złożyć w punkcie informacyjnym i pokoju Nr 5A w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Ostrołęce ul. Hallera 12 (parter).

wniosek-o-wydanie-OKM

klauzula-informacyjna

Karta wydawana jest bezpłatnie na okres trwania nauki – data ważności to przewidywany termin ukończenia szkoły, jednak nie dłużej niż na 5 lat. Odbiór karty następuje po pozytywnej weryfikacji wniosku, w terminie 21 dni od dnia przyjęcia wniosku przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub w przypadku nieposiadania legitymacji szkolnej – zaświadczenia o nauce.

Partnerzy_OKM_2020

Źródło: http://www.mopr.ostroleka.pl/