Uczniowie w MKP

W dniu 20 marca 2019 r. nasz szkoła brała udział w XVI edycji programu Dzień Przedsiębiorczości organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Dzień przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mieli możliwość:

  • odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,
  • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
  • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
  • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
  • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Jednym z miejsc pracy, jakie odwiedzili uczniowie naszej szkoły była Miejska Komenda Policji w Ostrołęce. Młodzież poznała specyfikę pracy, drogę kariery edukacyjno – zawodowej oraz perspektywy zatrudnienia.

 

Opiekunowie:

Arkadiusz Burghardt

Sylwia Malinowska