Ogólnopolski  Konkurs  Fizyczny „Lwiątko”

W poniedziałek  27 września 2021 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w   Ogólnopolskim  Konkursie  Fizycznym” Lwiątko, który był zorganizowany przez Fundację Akademia   Młodych Fizyków z siedzibą w Krakowie. Patronami konkursu są:

Wydział Fizyki , Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polskie Towarzystwo Fizyczne, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych.     

       Konkurs Lwiątko wzorowany jest na popularnym matematycznym Kangurze. Podobnie jak tam, w każdym z 30 zadań należy wybrać jedną z pięciu podsuniętych odpowiedzi. Jest na to 75 minut, zatem tempo pracy nieuchronnie prowadzi do przegrzania mózgowego procesora. Ale na tym między innymi ta zabawa polega.

 Konkurs jest  organizowany w kategoriach:

  • klasy 1 liceum i technikum,
  • klasy 2 liceum i technikum po szkole podstawowej,
  • klasy 2 liceum i technikum po gimnazjum,
  • klasy 3 liceum oraz klasy 3 i 4 technikum.

W naszej szkole uczniowie brali udział w kategorii: klasy 2 liceum i technikum po szkole podstawowej oraz  klasy 3 i 4 technikum.

  Szkolni koordynatorzy konkursu:

  Justyna Pawlikowska

  Bożena Graczyk