Badania Naukowe w służbie lokalnej polityki edukacyjnej

Współpraca władz Ostrołęki z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego została zainicjowana przez Prezydenta Miasta Łukasza Kulika w 2019 roku. Podpisano umowę o współpracy na lata 2019-2023. W ramach współdziałania realizowane są cztery projekty:

  • Ostrołęckie obserwatorium oświatowe,
  • Co już umiemy? Monitorowanie umiejętności uczniów na rok przed egzaminem ósmoklasisty,
  • O.programuje() Elementy programowania w edukacji początkowej,
  • Demokracja jest OK! Rozwój demokracji szkolnej w ostrołęckich szkołach średnich.

Współpracą z ramienia władz Ostrołęki zajmują się Wiceprezydentka Miasta Anna Gocłowska i Dyrektorka ds. Oświaty Bogumiła Jarka, z ramienia UW nad całością działań projektowych opiekę naukową sprawuje dr hab. Roman Dolata, prof. UW.

Strona o współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Adres:

https://www.pedagog.uw.edu.pl/ostroleka/

Można wchodzić bezpośrednio lub przez stronę główną Wydziału /Działalność naukowa/Projekty/.